Trailer nr 3 2022 Visa större

Trailer nr 3 2022

0230722203

Trailer 22-03

Mer detaljer

80,00 kr

Mer information

s 1

AngeIica Larsson Chaufför med miljonpublik!

s 1

PER FORSS

är åkaren som älskar måndagar!.

s 2

INNEHÅLL

29 TEMA SKOG.

s 4, 5, 6, 7, 8, 10

Angelica Larsson Chaufför med miIjonpubIik

S verige är verkligen ett avlångt land.

s 100

UtIändska åkerier i Sverige: ”Ska vi ha det på detta vis?”

I februari 2021 vurpade ett trailerekipage på E18 utanför Köping.

s 100

Höga dieseIpriset: ”Är måIet att konkurrera ut AB Sverige?”

Kostnaden på diesel fortsätter stiga och numera kostar en liter över 21 kronor, en kostnadsökning på 40 procent på bara ett år.

s 100

Skriv vad du tycker!

Har du synpunkter på något som rör branschen och livet på vägarna? Skicka ditt bidrag via post eller e-post till adressen överst till vänster på sidan.

s 102

LastbiIsfärja över Kvarken

VägunderhåII i fokus Många chaufförer som kör plogbil gör ett stort jobb, men på en del håll i landet har Trafikverket fått kritik för att det är för få plog- och sand/saltrundor.

s 12

En orimIig tidtabeII för reduktionspIikt

I juli 2018 infördes i Sverige en reduktionsplikt som enkelt uttryckt innebär att bränslebolagen ska blanda i förnybara drivmedel så att utsläppen av växthusgaser minskar i förhållande till 100 procent fossil diesel.

s 14, 15

Svempas nya Frost Edition

Vi har tidigare följt bygget av Svempas och Scanias Frostfire.

s 16, 17, 18, 19, 20

Måndagar är Iivet för Per

D et är idel glada miner när vi sammanstrålar med Per Forss, 54 år, som driver Per Forss Åkeri AB i Norrköping sedan 1999.

s 23

Raka vägen rätt och sIätt

”Hellre nyhyvlad väg och skitig bil än ohyvlad väg och trasig bil”.

s 22

GyIIenhammar i troIIskogen

Alexander Gyllenhammar, på Gyllenhammars Åkeri AB i Mjölby, på väg genom trollskogen.

s 23

MatIeverans i vinterskrud

Anton Davidsson delar med sig av denna härliga vinterbild på sin Scania R580, tagen i Boliden.

s 23

KyIsIagen Iossning

Snön driver över planen.

s 22

BIandad kompott av ögonbIick

Ögonblicksbilder direkt från vardagen.

s 24, 25

ReduktionspIikten driver dieseIpriset

D en reduktionsplikt som Sverige införde sommaren 2018 gör dieseln mer miljövänlig, men har samtidigt en prislapp som Sveriges åkare och svensk industri får betala.

s 26, 27

AIternativa drriivvIinor ökar sin andeI

 arrangerade i oktober.

s 28

ArbetsförmedIingens utbiIdning ruIIar igång

S edan i somras har det inte antagits några nya chaufförskandidater i den utbildning som organiseras av Arbetsförmedlingen (AF).

s 28

Starkt resuItat av VoIvo

Hela AB Volvos omsättning ökade under 2021 till 372 miljarder jämfört med 338 året innan.

s 29

Nya utmaningar efter ett bra år

S iffror från 450 skogsåkerier runt om i landet finns med i den årliga nyckeltalsundersökning som Rementum gör åt Sveriges Åkeriföretag.

s 30, 31

VärIdsetta med bredd

E xte som har sin bas i Ygskorset i Färila i Hälsingland är idag störst i världen då det gäller transport av rundvirke.

s 32

Utmanare med ny profiI

T imbtech lanserar nu en ny version av sin TA-banke, det vill säga den helaluminiumbanke där staken är integrerad i ett ändstycke som skruvas direkt in banken.

s 34, 35, 36, 37

Stadig tiIIväxt för driftig timmeråkare

U ng och driftig timmeråkare” var rubriken i Trailer nummer 5/2016.

s 40, 41

Historiska guIdkorn från skogen

Skogsekipage från 1980-taIet för Sydsverige Skogsbilarna har sett olika ut i olika delar av landet.

s 42, 43, 44, 45

Framtidens timmerbiIschaufförer

I Strömsjönäs, mellan Vindeln och Vännäs, avverkas 1.

s 48

Premiär på Skog & Traktor 2022

F redag-lördag 6-7 maj är det branschsamling på Emmaboda Flygbana när den femte upplagan av Skog & Traktor arrangeras.

s 50, 51, 52, 53, 54

FIisIeverantör med fräsch fordonspark

K enneth W lström grundade KW Transport 1990.

s 56, 57

Senaste nytt från skogen

SIopad avgift för virkesuppIag LAGAR & REGLER.

s 58

SpeciaItraiIer för stoIpskörning

PRODUKTER.

s 58

Cranab väIjer Intermercato kranvåg

PRODUKTER.

s 59

Green Cargo satsar mer på rundvirke

AKTUELLT.

s 59

Kranhytt erbjuds i nya kuIörer

PRODUKTER.

s 59

Lågbyggt timmersIäp från Jyki

LEVERANSER.

s 59

ArbetsIampa för tuffa tag

PRODUKTER.

s 60

Timmergrip med förbättrad grävförmåga

PRODUKTER.

s 60

Uppdaterat aggregat från Log Max

PRODUKTER.

s 60

Scania R560 XT i fäIttest

AKTUELLT.

s 60

BoIInäsföretag tar kIiv ut i Europa

AKTUELLT.

s 60

FemaxIat HogstadsIäp tiII TimmerIine

LEVERANSER.

s 60

Hinz Roadshow ruIIar på under 2022

PÅ GÅNG.

s 62, 63, 64, 65

DrivmedeIstranspor tör med hundraåriga anor

Råneå N är Jan Skogqvist lämnar garaget i Råneå byter han några ord med en av åkeriets chaufförer.

s 68, 69, 70, 71

Kamaz vassast i ökenraIIy

F jolårsvinnaren Dmitry Sotnikov var kapten i vinnarbilen och försvarade sin titel i den 44:e upplagan av Dakarrallyt.

s 73

Ny säkerhetsfunktion för VoIvos eIIastbiIar

NY TEKNIK.

s 73

VAK firar 50 år

AKTUELLT.

s 73

Dubbat vinterdäck för IättIastare

PRODUKTER.

s 73

Året startar med en nedgång

STATISTIK.

s 75

StyIa din IastbiI på nätet

PRODUKTER.

s 75

Ökad räckvidd och snabbare Iaddning

PRODUKTER.

s 74

Färre omkomna i vägtrafiken

STATISTIK.

s 74

Två miIjoner AIIison-Iådor

AKTUELLT.

s 75

Postnords eIIastbiI för tung distribution

AKTUELLT.

s 74

Effektiviserade transporter hos Axfood

KOMMUNIKATION.

s 74

MaIte Månson och Fassi i samarbete

AKTUELLT.

s 74

ArbetsIjus och varningsIjus i ett

PRODUKTER.

s 74

Lagstiftning för att förhindra Iönefusk är inte på pIats

LAGAR & REGLER.

s 74

Stark Siberia LED-Ijusramp

PRODUKTER.

s 74

Större order får JPGS att satsa

AKTUELLT.

s 77

MaIte Månson tecknar avtaI med SIäpis

AKTUELLT.

s 77

Ny mässa för kommersieIIa eIfordon

PÅ GÅNG.

s 77

Lättnader i köroch viIotiderna

LAGAR & REGLER.

s 76

De är sämst på att stanna vid rött

AKTUELLT.

s 76

Tunga vattenpumpar från Gates

PRODUKTER.

s 77

InterconsuIt får ny profiI

AKTUELLT.

s 76

Frostig taII i nya doftgranen

PRODUKTER.

s 76

MiIjödekIarerade varseIkIäder

PRODUKTER.

s 76

Akut sIangservice med ett kIick

KOMMUNIKATION.

s 76

Scania tiIIdöms miIjardböter för priskarteII

LAGAR & REGLER.

s 77

Aerodynamiska tiIIbehör från Nordicc

PRODUKTER.

s 78

Paraderande pärIor

Skåne är lastbilstätt av tradition och här bjuds också regelbundet på veteranträffar.

s 78

Stjärnprydd veteranIastbiI

De svenska fabrikaten dominerar av förklarliga skäl på våra breddgrader men visst rullar här andra godbitar också, såsom denna Mercedes-Benz L1418.

s 78

Bevarad sIitvarg från VoIvo

Åke Björstam i Karlskoga var åkare i 40 år.

s 78

Mästerverk från UIf

Ulf Gustafsson har en Volvo N84 från 1969 och Vikingen från 1963 på bilden.

s 78

Skönhet på historisk pIats

Bilderna på Bjørn Didrik Prytz R143:a är från Nostalgitreffen i Halden den 8 augusti 2015.

s 78

StiII going strong

1927, då personbilen ÖV4 började produceras, betraktas som starten för Volvo men redan 1926 fanns det ritningar också på en lastbil.

s 78

En av vägens riddare

Under Dieseldoft i Ljungby i juni 2019 fanns Jonny ”Kalmar-Jonny” Nilsson på plats med sin mäktiga Ford Transcontinental HT4234 och Närkotrailer.

s 96, 97, 98, 99

Fruktansvärt fin Scania

L astbilen har alltid varit en stor del av 33-årige österrikaren Daniel ”Dani” Eckhardts liv.

Andra produkter i samma kategori: