2020-10-21

Integritetspolicy och Allmänna villkor för FabasGruppen AB med dotterbolag.

FabasGruppen AB (Org.nr. 556244-2128) via dotterbolagen Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Org.nr. 556203-9395) och Fabas Polska SP.ZO.O producerar tidningar, filmer, böcker, event samt erbjuder andra produkter och tjänster. FabasGruppen AB äger också motorbanan Mantorp Park som genomför tävlingsaktiviteter och evenemang. Dessutom drivs Karlskrona Porslinsmuseum och Albinsson & Sjöberg Bilmuseum.

De här Allmänna villkoren är tillämpliga på de avtal, annonseringar, bokningar och tävlingsanmälningar som du som konsument sluter med FabasGruppen AB eller dess dotterbolag. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i gällande Konsumentköplag, Distans- och hemförsäljningslag samt tillämplig dataskyddslagstiftning,  Dataskyddsförordning (EU 2016/679) och eventuell senare lagstiftning som ersätter eller kompletterar dessa.

Personuppgifter

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss och vi tar därför ansvar för att skydda din personliga integritet. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare och hur vi skyddar din personliga integritet. Policyn gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för FabasGruppen AB med dotterbolag, det vill säga via köp eller gåva av våra tidningar, filmer, böcker, event, produkter och tjänster.

Vid anmälan, registrering, annonsering, köp, bokning och medverkan i tävling godkänner du att få information och erbjudanden om tidningar, produkter, tjänster och event från FabasGruppen AB. Vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är FabasGruppen AB.

FabasGruppen AB:s kundregister innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress samt IP-nummer. Ändamålet med behandling av insamlade personuppgifter är att använda dessa för att: 

 •          Vi ska kunna fullgöra leverans vid köp.
 •          Du ska kunna delta i tävling.
 •          Du ska kunna delta i utställning och event.
 •          Du ska ha möjlighet att annonsera.
 •          Du ska kunna delta i köraktivitet.
 •          Du ska kunna registrera dig för nyhetsbrev och digitalt konto.
 •          Möjliggöra riktad marknadsföring postalt eller per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av våra olika kanaler.

 

Information som vi delar
FabasGruppen AB kommer inte att sälja eller dela personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför FabasGruppen AB, utom i följande situationer:

 •          Med ditt godkännande. Vi delar dina personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför FabasGruppen AB om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva godkännande för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.
 •          För extern behandling. Vi vidarebefordrar personuppgifter till närstående bolag eller leverantörer och personer som för vår räkning fått uppdraget att behandla informationen enligt våra anvisningar, denna sekretesspolicy samt alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.
 •          Av juridiska skäl delar vi personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför FabasGruppen AB om det finns anledning att tro att detta är nödvändigt för att:

o   Tillmötesgå lagar, regler, juridiska processer eller tvingande begäran av myndighet.

o   Garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem.

o   Upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem.

o   Skydda FabasGruppen AB:s rättigheter, egendom och säkerhet samt FabasGruppen AB:s användare enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

 

Allmänna tävlingsvillkor

Här hittar du mer information kring vilka villkor som gäller när du deltar i våra tävlingar.

1. Tävlingen anordnas av FabasGruppen AB med dotterbolag eller i samarbete med utvalda annonsörer/partners. FabasGruppen AB med dotterbolag ansvarar för tävlingen.

2. Vid samarbeten med utvalda annonsörer/partners kan personuppgifter delas mellan parterna.

3. Genom att delta i tävlingen godkänner du tävlingsvillkoren. För att delta i tävlingen krävs det att du är över 18 år eller har vårdnadshavares godkännande. 

4. Vid medverkan i tävlingen godkänner du att få information och erbjudanden om tidningar, produkter, tjänster och event från FabasGruppen AB med dotterbolag. Ditt bidrag, för- och efternamn samt ort kan publiceras i FabasGruppen AB:s alla kanaler samt användas i marknadsföringssyfte upp till två år. Ersättning för detta utgår ej.

5. Anställda på FabasGruppen AB med dotterbolag får inte delta i tävlingen.

6. Priset är personligt och kan inte överlåtas. Priset kan ej bytas mot kontanter.

7. Vinnaren kommer att bli kontaktad via Facebook, telefon, e-post eller brev. Om vi inte får tag på vinnaren inom en arbetsvecka förbehåller vi oss rätten att utse en annan vinnare. 

8. FabasGruppen AB förbehåller sig rätten att utesluta de bidrag som bedöms vara olagliga samt etiskt eller moraliskt kränkande.

9. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

10. För att delta i en tävling som vi anordnar på Facebook eller Instagram krävs en fullständig profil.

 

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen 
All behandling av personuppgifter sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Ansvarig för behandlingen är FabasGruppen AB. Generellt sparar vi personuppgifter upp till 2 år, därefter raderas de. När det gäller event sparas dock personuppgifter upp till 7 år innan de raderas. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för det ändamål som de har samlats in för. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen. Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till: FabasGruppen AB, Box 529, 371 23 Karlskrona.

Rättslig grund
Vid behandlingen av dina personuppgifter använder vi oss av avtal, rättslig förpliktelse, samtycke (nyhetsbrev och tävlingar) och berättigat intresse som rättslig grund. Du kan återkalla eventuellt givet samtycke genom att kontakta oss, se punkten Kontaktinformation ovan för adress.

 

Villkor Prenumeration

Prenumerationsformer
Albinsson & Sjöberg har olika prenumerationsformer som anges i villkorstext vid prenumerationstillfället.

- Tidsbestämd prenumeration

Är din prenumerationsperiod tidsbestämd får du automatiskt en förnyelseavi där du kan välja om du vill fortsätta prenumerera eller avsluta.

- Tidsbestämd prenumeration – gåva

Vid tidsbestämd tidningsprenumeration som gåva kan tidningsmottagaren automatiskt få erbjudande om förnyelse, detta framgår då vid köptillfället. Mottagaren kan då välja att fortsätta eller avsluta prenumerationen. Om tidningsmottagaren är under 18 år ska detta anges vid köptillfället.

- Fortlöpande prenumeration

 

Vid autogiro och löpande kortbetalning gäller prenumerationen fortlöpande tills du väljer att avsluta.

 

Åldersgräns
Du måste vara 18 år eller äldre för att beställa en prenumeration, annars krävs målsmans godkännande.

Prenumeration till utland
För prenumeration till utlandet vänligen kontakta vår kundservice.

Betalning
Beroende på hur och var du tecknat din prenumeration finns det olika betalningssätt:

 •          Vid nytecknande av prenumeration ska fakturan betalas senast den dag som är angiven på inbetalningskortet.
 •          Vill du betala på webben anger du OCR-numret som finns på inbetalningskortet, vid val av pappersfaktura kan fakturaavgift förekomma.
 •          Kortbetalning kan ske direkt på hemsidan, det tillkommer ingen kortavgift. Kreditkortsbetalning hanteras av betalningspartner för att garantera snabb och säker betalning.
 •          Vid val av autogiro krävs skriftligt medgivande.

Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift och vi gör ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration i väntan på din betalning. Vid fortsatt utebliven betalning lämnas fakturan till inkasso för åtgärder, då tillkommer lagstadgad inkassoavgift och räntekostnader.

Frakt ingår i prenumerationspriset vid leverans i Sverige. Moms ingår och den är 6 % på tidningar och böcker. På Fyndbörsen och övriga produkter är det 25 % moms.

 

Leveranstider
Leveranstid av första numret av en prenumeration beror på hur ofta tidningen ges ut.

Premie
I de fall premie ingår i prenumerationen skickas denna inom cirka 4 veckor efter betalning är mottagen. FabasGruppen AB förbehåller sig rätten att byta ut premie vid slutförsäljning.

Reklamation
Skulle din tidning vara skadad vid leveransen, kontakta kundservice.

Adressändring
För att vi ska kunna garantera att du får din beställda produkt till rätt adress, måste en adressändring meddelas minst 4 veckor innan den träder i kraft.

Avbeställa eller ändra din order
Kontakta omgående kundservice för att avbeställa eller ändra en order.

Ångerrätt och villkor
Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som konsument rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan, d.v.s. den dag då det första prenumerationsexemplaret levererades. Tidningen måste vara i samma skick som när den mottogs. Du måste inom denna tid meddela kundservice om du vill utnyttja ångerrätten. Ångerrätten gäller inte för avtal som ingås utanför affärslokaler om det totala priset är mindre än 400 kr. Om du betalat din prenumeration ska Albinsson & Sjöberg inom 14 dagar från det att vi tog emot meddelandet med korrekt underlag återbetala prenumerationsavgiften. Återbetalningen ska ske med samma betalningssätt som du använt.

Uppsägning
Den tidsbestämda prenumerationen avslutas automatiskt om du inte väljer att förnya. Vi skickar erbjudande om att förlänga/förnya din prenumeration i god tid innan prenumerationen upphör.

 

Villkor vid köp av produkter

Köp- och leveransvillkor
Nedanstående villkor gäller för förhållandet mellan dig som kund och FabasGruppen AB.

Åldersgräns
Vid köp ska du ha fyllt 18 år eller ha målsmans tillstånd.

Registrering
Vid köp måste du registreras som kund, innan vi kan ta emot din betalning och leverera till dig. Du kommer att bli ombedd att uppge dina kontaktuppgifter. Dessa upplysningar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Priser
Gällande produktpris inkl. moms är det pris som vid beställningstidpunkten finns angivet, fraktkostnader tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen och förbehåller oss att ändra pris utan föregående avisering.

Betalning
Du kan välja att betala direkt med kreditkort och direktbetalning, eller få en faktura skickad med beställningen. Fakturor ska betalas senast den dag som finns angiven på fakturan. Väljer man faktura som betalningsalternativ tillkommer en faktureringsavgift.

Leverans
Tidningsleverans kommer hem i brevlådan och större beställningar till närmaste utlämningsställe.

Vi kan inte garantera leveranstiden, men har ambitionen att du ska få dina produkter inom 5 arbetsdagar efter din beställning. Vid prenumerationsbeställning har vi som målsättning att prenumerationen ska starta med nästkommande nummer.

Vid transport till kund är FabasGruppen AB ansvarig om varan skadas eller kommer bort, vid retur är kunden ansvarig.

Reklamation / Ångerrätt
I enlighet med Konsumentköplagen och Lagen om distansavtal har du full ångerrätt inom 14 dagar från att du mottagit varan, förutsatt att varan är i nyskick.

Vid prenumerationsavtal och andra avtal om löpande leverans av produkter räknas tiden från den tidpunkt som du tar emot din första försändelse.

Vid reklamation/återköp kontakta vår kundservice via e-post eller telefon. Vänligen ange ordernummer, fakturanummer och vilken produkt det gäller samt förklara problemet. När vi tagit emot din retur och kontrollerat att varan inte är skadad, återbetalas beloppet till det konto du angivit. Frakt- och fakturaavgift återbetalas ej.

Fyndbörs/Fyndborsen.com
Webbplatsen Fyndborsen.com är huvudsakligen en annonsplats, som låter användare annonsera, sälja eller köpa varor. FabasGruppen AB har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan köpare och säljare. FabasGruppen AB ansvarar inte för den utannonserade varan och ansvarar heller inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Annonser som inte uppfyller nedanstående förutsättningar raderas:

 •          Fyndborsen.com är en köp- och säljmarknad för privatpersoner och avtalskunder.
 •          Rubriken ska tala om vad det är för objekt.
 •          Det är endast tillåtet att annonsera ut sådana objekt som passar in under de olika kategorierna.
 •          I vissa fall kan annonserna läggas ut direkt innan granskning. Av den anledningen kan annonser raderas efter publicering.
 •          Annonser får endast innehålla ett objekt. Har du flera bilar, motorcyklar, mopeder, traktorer, båtar etc. att sälja måste du lägga in flera annonser.
 •          Endast egna privatbilder eller bilder du äger rätten till får användas.
 •          Säljarens namn ska anges i annons.
 •          Annonsören är ansvarig för att innehållet är korrekt och motsvarar det utannonserade objektet.
 •          Det är inte tillåtet att annonsera ut tjänster.
 •          Det är inte tillåtet att annonsera ut samma bil under olika rubriker. Tänk på att detta skapar irritation hos kunderna.
 •          Det är inte tillåtet att lägga in extra ord i annonserna för att öka möjligheten till träffar.
 •          I de fall en annons plockas bort får annonsören en annons till godo. Ingen återbetalning av annonspengar sker.
 •          Har du synpunkter på någon annons bör du kontakta oss snarast på info@fyndborsen.com.
 •          Fyndborsen.com förbehåller sig rätten att publicera införda annonser i någon av FabasGruppen AB:s tidningar.

 

Övriga villkor
Specifika villkor gäller vid medverkan i tävlingar, köraktiviteter, utställningar och event. Dessa villkor anges i samband med det avtal som görs/sluts i samband med respektive aktivitet. Särskilda villkor gäller även för företag som ingår avtal om annons-, monter- och andra exponeringslösningar. Dessa villkor anges vid orderförfarandet.

Kontaktinformation
FabasGruppen AB
Östra Köpmansgatan 1
Box 529
371 23 Karlskrona
Sverige
Tel: +46 455-30 29 30
E-post: kundservice@fabas.se

Dataskyddsombud
Elin Runbert
Tel: +46 455-36 12 04 alt. via växeln: +46 455-33 53 25
E-post: elin.runbert@fabas.se


Information om cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien kan användas för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen, s.k. permanenta cookies sparar en fil på din dator under en längre tid och raderas på ett förinställt datum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen kallas sessionscookies och sparas endast temporärt i din dator. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Används exempelvis för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan.

Cookies på FabasGruppen AB:s webbplatser
Vi använder oss av både sessionscookies och permanenta cookies i syfte att ge dig tillgång till funktioner, samla in statistik samt att optimera innehåll och reklam.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Detta kan samtidigt innebära att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera korrekt.

Användargenererat innehåll och nätetikett
Med användargenererat innehåll avses allt som webbplatsens besökare skapar och laddar upp till webbplatsen, d.v.s. allt innehåll som inte är skapat av FabasGruppen AB eller dess dotterbolag. Exempel på användargenererat innehåll är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar.

När du använder funktioner på FabasGruppen AB:s webbplatser där användargenererat innehåll kan skapas, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på FabasGruppen AB:s webbplatser. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

 •          Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
 •          Kränkande uppgifter som förtal, förolämpning, hot och personliga påhopp.
 •          Uppmaning till brottslig handling.
 •          Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
 •          Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
 •          Spridning av datavirus eller massutskick, så kallat spam.
 •          Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av FabasGruppen AB:s webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovanstående, avstå då från att bidra med innehåll.

FabasGruppen AB har rätt, men inte skyldighet, att helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider mot dessa villkor. Om missbruk ändå sker äger FabasGruppen AB rätt att vidta åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Detta kan innebära avstängning eller begränsningar för dig som är användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder vidtas, vilket FabasGruppen AB meddelar om så är möjligt.

Copyright och varumärken
För allt innehåll oavsett form på FabasGruppen AB:s webbsidor gäller copyright FabasGruppen AB. Det innebär att allt innehåll i form av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radiosändningar, varumärken, grafik och illustrationer är rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

FabasGruppen AB och dess samarbetspartner förbehåller sig fullständiga rättigheter till varumärken, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på våra webbplatser. Materialet får bara laddas ner för privat och icke kommersiellt bruk, och det nedladdade materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna.

FabasGruppen AB förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar våra webbplatser.